Ketterä ohjelmistokehitys

Suurin syy ohjelmistoprojektien keston ja budjettien venymiseen on se että ohjelmiston vaatimukset muuttuvat matkan varrella. Ja vielä käyttöönoton jälkeenkin huomataan tarpeellisia muutoksia tai ongelmia. Koska täydellinen vaatimusmäärittely etukäteen on käytännössä mahdotonta, mitä jos näihin muutoksiin varauduttaisiinkin jo alusta lähtien?

Ohjelmiston runko suunnitellaan joustavaksi ja sitä kehitetään ja testataan pala kerrallaan. Testaukseen osallistuvat sovelluksen todelliset käyttäjät aikaisessa vaiheessa, jolloin ongelmakohdat löydetään ajoissa ja puuttuvat ominaisuudet voidaan lisätä ilman koko ohjelmiston uudelleenrakentamista.

Ketterä ohjelmistokehitys on kuin rakennusprojekti jossa oven paikkaa tai terassia voidaan siirtää käytännön kokemusten perusteella ilman perustusten purkua. Toisiinsa kolisevat ovet tai varjon puolella oleva terassi huomataan ja korjataan kauan ennen avainten luovutusta, eikä ongelmien kanssa tarvitse elää tai jossitella ”jos olisin osannut suunnitella paremmin”. Virheitä ja puutteita sattuu aina, ohjelmistokehityksessä tärkeintä on se missä vaiheessa virheet huomataan ja mitä niiden korjaaminen vaatii. Voit lukea lisää hyödyistä blogin puolelta.

Ohjelmistokehitys

Tiimimme kykenee toteuttamaan ohjelmistoratkaisut monipuolisiin tarpeisiin. Projekteissa on aina mukana asiakkaan liiketoimintatarpeisiin keskittyvä henkilö, joka osaa kääntää liiketoimintatavoitteet ja -vaatimukset ohjelmiston ominaisuuksiksi. Asiakkaan ei siis tarvitse osata suunnitella ohjelmistoja tai tuoda valmista vaatimusmäärittelyä.

Kehityspalvelut kattavat ohjelmiston toimintalogiikan, käyttöliittymän ja toteutuksen suunnittelun lisäksi testauksen ja jatkokehityksen.

Mikäli tarvekaan ei ole vielä ihan selvillä, mutta toiminnan digitalisoinnin mahdollisuudet kiinnostavat, tutustu asiakaslähtöisiin konsultointipalveluihimme.

Prototyypit

Ketterä tiimimme on parhaimmillaan erilaisten prototyyppien ja testisovellusten teossa. Kokeilulähtöinen kehitys minimituotteella (Minimum Viable Product, MVP) ja nopeat kehityssyklit mahdollistavat uuden sovelluksen testaamisen nopeasti ja edullisesti.

Kehityksessä keskitytään nimenomaan ohjelmistoon liittyvien epävarmuuksien selvittämiseen mahdollisimman pienin kustannuksin. Onko sovellukselle kysyntää? Ratkaiseeko ohjelmisto asiakkaan ongelman? Onko ongelman ratkaisu ohjelmistolla kannattavaa? Etsimällä vastaus näihin ja muihin kriittisiin kysymyksiin aikaisessa vaiheessa, jopa ennen yhtään koodiriviä, voidaan säästää merkittäviä summia kehityskustannuksia. Mikäli sovellus on tuomittu epäonnistumaan, on parempi saada se selville ennen kehitysprojektia kuin sen jälkeen. Tai jos kohderyhmä tai lähestymistapa onkin väärä.

Innovaatioseteli

Business Finlandin 5000 € arvoinen innovaatioseteli on erinomainen mahdollisuus etenkin prototyyppien tekoon. Rahoitus on suunnattu erityisesti kansainvälistymistä tavoitteleville yrityksille uusien asioiden kokeiluun. Oppikirjaesimerkki voisi olla matkailualan mobiilisovellus tai kansainvälisille markkinoille suunnattu uusi palvelu, mutta innovaatioseteliä voi hyödyntää myös moniin muihin projekteihin. Vuonna 2020 setelin rahoitus muuttui hieman ja siinä on 20% omavastuu, eli seteliä hakeva yritys maksaa palveluntarjoajalle 1000€ (+alv) ja Business Finland maksaa loput 4000€.

Ota yhteyttä, mikäli setelin hyödyntäminen kiinnostaa. Autamme projektin suunnittelussa ja hakemuksen teossa.

Integraatiot

Tiedon siirtäminen erilaisten järjestelmien välillä tarkoittaa välillä suurta määrää manuaalista työtä. Manuaaliseen tiedonsiirtoon liittyy monta haittapuolta.

  1. Tietojen siirtäminen käsin on hidasta.
  2. Ihminen on herkkä virheille.
  3. Harva työntekijä kokee manuaalista työtä mielekkääksi.

Kun tieto saadaan siirtymään järjestelmästä toiseen automaattisesti, se on monesti lähes viiveetöntä ja tällä voi olla merkittäviäkin vaikutuksia liiketoimintaprosesseihin. Ohjelmistointegraatio ei tee ihmisen tavoin kirjoitusvirheitä tai syötä tietoja vääriin kenttiin. Ohjelmisto ei myöskään välitä työn mielekkyydestä.

Automaatiolla voi olla myös yllättäviä hyötyjä, joista osa muodostaa merkittävän kilpailuedun. Jos esimerkiksi asiakkaan tilaukset käsitellään automaattisesti sen sijaan että työntekijä kirjaisi sen toiminnanohjausjärjestelmään, tuotteet voidaan varata ja asiakkaalle voidaan lähettää tilausvahvistus heti. Näin vältetään päällekkäiset tilaukset tai varastosaldojen virheet.

Olemme tottuneet töyskentelemään erilaisten järjestelmien kanssa ja selvittämään myös huonommin dokumentoitujen ohjelmistojen integraatiomahdollisuuksia. Kannattaa siis ehdottomasti kysyä myös hieman harvinaisemman ohjelmiston integrointimahdollisuuksia. Varsinaisten ohjelmistorajapintojen puuttuessa voidaan hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa.

Integraatioalustat

Erilaisten integraatioiden suosio on kasvattanut niiden ympärille monenlaista liiketoimintaa ja valmiita ratkaisuja. Voikin olla että haluttuihin ohjelmistoihin on olemassa valmis rajapintatoteutus esimerkiksi Zapierissa tai Microsoftin Flow-automaatioalustalla. Näillä alustoilla on oma hinnoittelumallinsa ja tietyt rajoitteet, mutta tietyissä tapauksissa ne saattavat säästää kymmenien tai jopa satojen tuntien kehityskustannukset muutaman kymmenen euron kuukausihintaan.

Alustoihin on myös mahdollista lisätä omia integraatioita. Tämä helpottaa erityisesti silloin kun vain toiseen ohjelmistoon on valmis toteutus.

Ohjelmistorobotiikka

Mikäli käytetyissä järjestelmissä ei ole käytettävissä ohjelmistorajapintoja joiden kautta välittää tietoa tai niiden toteutus olisi monimutkaista, ohjelmistorobotiikka on monesti paras vaihtoehto.

Ohjelmistorobotiikalla tarkoitetaan järjestelmää jolla on mahdollista automatisoida ihmisen suorittamat manuaaliset prosessit. Se soveltuu parhaiten selkeästi määriteltyihin monivaiheisiin prosesseihin, joissa siirretään tai prosessoidaan tietoa järjestelmien välillä. Erityisen suosittuja ne ovat esimerkiksi taloushallinnossa. Robotti voi esimerkiksi lukea lomakkeen kautta lähetetyt tiedot ja tietyin ehdoin syöttää ne toiseen järjestelmään.

Mikäli prosessissa on monimutkaista analysointia tai vapaamuotoista syötettä, robotin kouluttaminen kaikkien eri tapausten käsittelyyn on työlästä. Tällaisessa tapauksessa voi tulla kyseeseen avustavan ohjelmistorobotiikan käyttö, jossa ihminen tekee haastavat osuudet ja robotti helpot.

Mobiilisovellukset

Kun ohjelmisto pitää saada kulkemaan mukana, mobiilisovellus on näppärä vaihtoehto. Oli kyse sitten asiakassovelluksesta sitouttamiseen tai yrityksen sisäisestä työkalusta, kehitämme sovelluksen joka on helppokäyttöinen ja vastaa tavoitteita.

Natiivi, web vai PWA?

Mukana kulkeva mobiilisovellus voidaan toteuttaa monella eri tapaa, mikä vaikuttaa kehitys- ja ylläpitokustannuksiin. Paras vaihtoehto riippuu aina tilanteesta, tarpeesta ja resursseista.

  • Natiivisovellus on monesti sujuvin käyttää ja laitteiden ominaisuuksien käyttö on helpompaa, mutta mikäli sovellus halutaan sekä Android- että iOS-laitteille, tarkoittaa se käytännössä lähes kaksinkertaista kehitystyötä ja ylläpitoa. Sovelluksen asentaminen sovelluskaupasta on helppoa ja herättää luotettavuutta esimerkiksi asiakassovelluksissa.
  • Web-sovellus tarkoittaa normaalia verkkosivua, joka on optimoitu mobiililaitteille. Nykyään lähes kaikkien laiteominaisuuksien käyttö on mahdollista, mutta ylimääräinen selainkerros heikentää hieman suorituskykyä. Plussana edulliset kehitys- ja ylläpitokustannukset, sillä sama sovellus toimii kaikilla käyttöjärjestelmillä.
  • PWA on käytännössä hieman edistynyt web-sovellus. Sen voi ladata natiivisovelluksen tavoin puhelimeen ja myös offline-käyttö on mahdollista. PWA-toteutukset ovat nostaneet suosiotaan.