Miksi kehittää ketterästi?

Yksi suurimmista syistä ohjelmistoprojektien keston ja budjettien venymiseen on se että ohjelmiston vaatimukset muuttuvat matkan varrella. Ja vielä käyttöönoton jälkeenkin huomataan tarpeellisia muutoksia tai ongelmia. Koska täydellinen vaatimusmäärittely etukäteen on käytännössä mahdotonta, mitä jos näihin muutoksiin varauduttaisiinkin jo alusta lähtien?

Ohjelmiston runko suunnitellaan joustavaksi ja sitä kehitetään ja testataan pala kerrallaan. Testaukseen osallistuvat sovelluksen todelliset käyttäjät aikaisessa vaiheessa, jolloin ongelmakohdat löydetään ajoissa ja puuttuvat ominaisuudet voidaan lisätä ilman koko ohjelmiston uudelleenrakentamista.

Ketterä ohjelmistokehitys on kuin rakennusprojekti jossa oven paikkaa tai terassia voidaan siirtää käytännön kokemusten perusteella ilman perustusten purkua. Toisiinsa kolisevat ovet tai varjon puolella oleva terassi huomataan ja korjataan kauan ennen avainten luovutusta, eikä ongelmien kanssa tarvitse elää tai jossitella ”jos olisin osannut suunnitella paremmin”. Virheitä ja puutteita sattuu aina, ohjelmistokehityksessä tärkeintä on se missä vaiheessa virheet huomataan ja mitä niiden korjaaminen vaatii.

Kaikki modernit ohjelmistotalot hyödyntävät ketterää kehitystä projekteissaan, koska sillä on lukuisia etuja.

1. Kustannukset pysyvät kurissa.

Kun ohjelmistoa kehitetään versio ja ominaisuus kerrallaan, virheet huomataan aiemmin ja niiden korjaaminen on helpompaa. Lisäksi melko pian aloittamisen jälkeen käsissä on jo toimiva prototyyppi. Ensimmäiset versiot voivat olla rujoja ja niistä puuttuu varmasti ominaisuuksia, mutta tilanteesta riippuen jo aikainen prototyyppi voidaan ottaa käyttöön ja vanhentuneet toimintatavat korvata uusilla.

2. Uuden ohjelmiston hyödyt saadaan käyttöön nopeammin

Parhaimmillaan vanhat työtavat voidaan korvata uusilla jo viikoissa, jolloin uuden ohjelmiston hyödyistä päästään nauttimaan nopeasti ja projektin aikana kehitetyt ominaisuudet saadaan käyttöön heti testauksen jälkeen. Tämä vaatii kehitystiimiltä nopeaa reagointia palautteeseen ja ongelmien korjausta.

3. Ratkaisu vastaa todennäköisemmin ongelmaan

Jos koko ohjelmisto tehtäisiin ns. ”kerralla purkkiin”, lopputuloksen suhteen on paljon epävarmempaa ratkaiseeko se alkuperäisen ongelman tai saavutetaanko sillä tavoiteltuja hyötyjä.

Pala kerrallaan rakennettavasta ohjelmistosta saadaan jatkuvasti palautetta ja ohjelmiston hyödyt tai hyödyttömyys tulevat ilmi aiemmin. Mikäli huomataan jo projektin alkuvaiheessa ettei ohjelmistolla voida saavuttaa haluttuja hyötyjä, resurssit voidaan suunnata uudelleen tai projekti keskeyttää kokonaan. Näin ei tuhlata rahaa tai aikaa.

Mitä ketterä kehitys vaatii asiakkaalta?

Jotta nopeiden kehityssyklien ja varhaisten prototyyppiversioiden hyödyistä päästään nauttimaan, vaatii se kehitystiimin lisäksi myös asiakkaan sitoutumista. Asiakkaan tulee olla valmis testaamaan ohjelmistoa ja antamaan palautetta nopeallakin aikataululla. Hyvä tavoitettavuus on tärkeää ja projektille tulee varata riittävästi aikaa, sillä asiakas on oman liiketoimintansa asiantuntija. Kehitystiimeissä on monesti myös liiketoimintaosaamista ja käyttäjätutkimus kuuluu monesti palveluihin, mutta asiakkaan aktiivinen osallistuminen parantaa projektin tuotosten laatua huomattavasti.

Asiakkaan tulee myös olla valmis isoihinkin muutoksiin. Vaikka oma visio ohjelmiston toimintalogiikasta tai hyödyistä olisi miten vahva, käyttäjäpalautetta kannattaa kuunnella ja olla valmis muokkaamaan projektia tai jopa kuoppaamaan se.

Jos olet valmis ketterään ohjelmistoprojektiin ja liiketoimintanne kaipaa digitaalista uudistumista, ole meihin yhteydessä. Ei haittaa vaikkei ohjelmiston vaatimukset olisikaan selvät, me autamme kehityskohteiden tunnistamisessa ja toteutamme tarpeita vastaavan ratkaisun.