Millaiset on hyvät verkkosivut?

Hyvillä verkkosivuilla on selkeä tarkoitus ja sivuston sisältö sekä tekninen toteutus tukevat tätä tarkoitusta. Sivuja suunnittellessa kannattaa aina pitää mielessä kuinka ne edesauttavat liiketoimintaa ja palvelevat liidejä muuttaen heidät asiakkaiksi. Sivut tehdään kuitenkin aina asiakasta varten eikä yritykselle itselleen.

Sisältö

Visuaalisesti näyttävästä ja hienoja toiminnallisuuksia sisältävästä sivustosta ei ole kenellekään hyötyä ilman sisältöä, joka täyttää yleisön tarpeet. Tekstin tulisi olla ymmärrettävää, tavoitetta tukevaa ja tiivistä. Kuvien, videoiden ja muiden elementtien tulisi tukea tekstiä. Sisällön täytyy myös päivittyä säännöllisesti. Näin yleisöllä on jokin syy palata sivustolle.

Toimivan sisällön luominen vaatii kohderyhmän tuntemista. Minkälaista kieltä potentiaalinen asiakkaasi ymmärtää? Mistä asioista hän haluaa lisää tietoa? Mihin hän tarvitsee apua? Sisällön tulisi keskittyä asiakkaaseen, ei yritykseen.

Sisällön optimointi

Asiakkaan lisäksi sisällön tulisi palvella myös hakukonetta. Oikeiden avainsanojen sisällyttäminen vaatii kuitenkin taas yleisön tuntemista. Optimoinnin kanssa ei saa mennä myöskään liiallisuuksiin; tekstiä kirjoitetaan kuitenkin ihmisille. Sisällön optimointi on jatkuva prosessi ja sivustosi sijoittumista hakukoneessa haluamillasi hakusanoilla kannattaa seurata säännöllisesti.

Etusivu

Etusivu on usein asiakkaan ensimmäinen kosketus yritykseen. Etusivun täytyy kertoa asiakkaalle mitä yritys tekee, mitä arvoa yritys tarjoaa ja mitä asiakkaan tulee tehdä seuraavaksi. Jos nämä asiat pystyy kertomaan ilman, että vierailija joutuu scrollaamaan, vielä parempi. Etusivulla olevan tekstin määrä vaikuttaa myös hakukonenäkyvyyteen: mitä enemmän sen parempi. Suositeltu tekstin määrä riippuu yrityksen toimialasta ja kilpailijoista.

Käytettävyys

Sisällön jälkeen tärkein asia sivustolla on sen käytettävyys. Kukaan ei viihdy kauaa sekavalla, vaikeasti luettavalla tai liian monimutkaisella sivustolla.

Navigointi on hyvä pitää yksinkertaisena, loogisena ja yhtenäisenä sivujen välillä. Jos sivustolla liikkuminen on työlästä, asiakas etsii haluamansa muualta. Yleisön tulee sivuille etsimään jotain, joten heidän on löydettävä haluamansa helposti ja nopeasti.

Tekstin tulisi erottua taustasta selkeästi ja olla jaoteltu väliotsikoin, kuvin tai vaikkapa listoin. Lauseiden ja kappaleiden tulisi olla lyhyitä. Näin sivuston luettavuus säilyy hyvänä.

Visuaalinen hierarkia ohjaa vierailijan katseen oikeaan paikkaan. Sivun tärkeintä asiaa voi korostaa esimerkiksi koolla, väreillä, fontilla tai kuvalla. Mikäli sivustolla on toistuvia toimintoja (lomakkeet, call to action -painikkeet), niiden ulkoasu on hyvä pitää yhtenäisenä. Keskity siihen mikä on tärkeää.

Mobiilikäyttö on kasvanut viime vuosina eikä se ole ainakaan hidastumassa. Nykypäivänä sivusto kannattaakin suunnitella jopa mobiili edellä. Rajoitetun tilan takia mobiili edellä suunnittelu pakottaa kehittäjän myös keskittymään olennaiseen. Käytettävyys puhelimella ja tabletilla on hakukoneidenkin silmissä tärkeää.

Ulkoasu

Sivuston yleisilmeen tulisi korostaa yrityksen brändiä. Tässäkin selkeys on kaiken a ja o. Elementtien asettelu ei saa olla liian tiivis, ulkoasun tulee olla yhtenäinen sivujen välillä ja kuvien tulee olla laadukkaita. Huoliteltu ulkoasu antaa yrityksestä ammattimaisen vaikutelman.

Väri on hyvä tapa herättää tunteita. Yksinkertainen, yhtenäinen ja yritystäsi kuvaava värimaailma luo vierailijalle välittömän mielikuvan yrityksestäsi. Sivuston värimaailman pitää toki olla linjassa myös muun markkinointimateriaalin kanssa.

Fonttien tulee olla helposti luettavia eikä niitä saa olla liikaa. Kaksi tai kolme erilaista fonttia riittää useimmissa tapauksissa varsin hyvin esimerkiksi erottamaan otsikot leipätekstistä. Parhaimmassa tapauksessa fonttivalinta myös kuvaa brändin ”ääntä”.

Kuvat ovat ensimmäinen asia, joihin useimmat vierailijat kiinnittävät huomiota. Niillä on siis suuri merkitys vierailijan kokemuksen muovaamisessa. Kuvien, kuvitusten ja infograafien tulisi olla ilmeikkäitä ja täyttää tehtävänsä.

Tekninen toteutus

Sisällön, käytettävyyden ja ulkoasun lisäksi sivuston täytyy olla teknisesti toimiva. Sivut kannattaa luoda heti alusta asti oikein ja tulevaisuutta silmällä pitäen. Näin vältytään suuremmilta remonteilta ja sivuston muokkaaminen ja laajentaminen onnistuvat jatkossa mutkattomasti. Alkuvaiheessa käytetty aika ja raha maksavat kyllä itsensä takaisin.

Hakukoneoptimointi

Kaikilla sivuilla tulisi olla title ja meta description, jotka kuvaavat sivun sisältöä ja sisältävät sen tärkeimmät avainsanat. Title on hyvä pitää pääotsikkomaisesti lyhyenä ja tarkemmat tiedot voi sisällyttää metakuvauksiin. Meta descriptionia on hyvä ajatella myös myyntitekstinä ja siihen kannattaakin sisällyttää jokin kehotus.

Kuten aikaisemmin mainitsin, tekstiä on hyvä jaotella väliotsikoilla. Otsikot ovat myös hyvä paikka sisällyttää avainsanoja, sillä hakukone antaa niille leipätekstiä enemmän painoarvoa. Otsikkorakenne on myös oltava selkeä: H1 – pääotsikko, H2 – ensimmäinen alaotsikko, H3 – toinen alaotsikko jne.

Luotettaviin ja arvostettuihin lähteisiin vievät ja niistä tuovat linkitykset parantavat sivuston arvoa hakukoneen silmissä. Ulospäin vievien linkkien sisällyttäminen sivuille ei yleensä ole vaikeaa, mutta sivustolle tuovien linkkien rakentaminen on aikaa vievä prosessi. Arvokas ja uniikki sisältö, yhteistyökumppanien hyödyntäminen ja sosiaalinen media ovat hyviä tapoja aloittaa linkkien rakennus.

Kuvatiedostojen koot on hyvä pitää maltillisena. Kuvat kannattaa myös nimetä kuvaavasti ja niille on hyvä kirjoittaa alt-tekstit. Alt-tekstien avulla hakukone ymmärtää mitä kuvissa on. Vaihtoehtoiset tekstit auttavat myös näkövammaisia sivujen käytössä.

Hakukoneet haluavat tarjota käyttäjilleen heidän etsimänsä vastaukset mahdollisimman nopeasti. Näin ollen myös sivuston latausnopeus vaikuttaa sen hakukonesijoitukseen. Nopeus vaikuttaa sivustosi hakukonesijoitukseen myös välillisesti, mikäli esimerkiksi bounce ratesi on hitauden takia korkea. Vikkelästi latautuva sivusto parantaa toki myös käyttökokemusta yleisesti.

Seuranta

Kävijädatan kerääminen auttaa ymmärtämään vierailijoiden käyttäytymisen ja demograafisten tietojen lisäksi, mistä liikenne sivustolle tulee. Käyttäjäkokemuksen parantamisen ja konversioiden maksimoimisen kannalta kävijädatan seuranta on elintärkeää. Erilaisten seurantatyökalujen avulla voit myös tarkastella esimerkiksi digitaalisen markkinointisi toimivuutta. Yleisin työkalu kävijädatan seurantaan on ilmainen Google Analytics.

Evästeet

Yksittäisten vierailijoiden seuranta toteutetaan käyttäjän selaimeen asennettavan evästeen avulla. Evästeiden asentamiseen pitää aina saada vierailijan suostumus ja myös laki vaatii nykyään evästehyväksynnän asettamisen.

Erilaisista sivuston käyttämistä evästeistä on hyvä mainita evästehyväksynnän lisäksi myös sivuston tietosuojaselosteessa. Selosteessa tulee kertoa muun muassa miten kerättyä tietoja käytetään, kauanko ne säilytetään, mille tahoille ne jaetaan ja kuinka käyttäjä voi pyytää tietojen poistoa.

All done!

Hyvä verkkosivu on monien asioiden summa. Mikäli haluat lukea jostain aiheesta enemmän, laita meille ihmeessä viestiä joko sähköpostilla ([email protected]) tai vaikka somessa (Instagram/Facebook/LinkedIn).

Jos et ole oikein varma verkkosivuistasi, teemme sinulle mielellämme ilmaisen markkinointikartoituksen. Käymme kartoituksessa läpi yrityksen verkkosivut, sosiaalisen median ja muut digitaaliset työkalut. Kartoitus ei sido mihinkään eikä vaadi sinulta muuta, kuin kysymyksiin vastaamiseen käytettävän ajan. Lue lisää täältä.