Tietosuoja

Koska tälläkin sivustolla kerätään tietoja käyttäjistä esimerkiksi yhteydenottolomakkeiden kautta, meillä on luonnollisesti myös velvollisuus pitää huolta tietojen asianmukaisesta käsittelystä. Lisäksi GDPR-asetus ja siitä johdettu kansallinen laki velvoittaa tietoja hallitsevaa tahoa kertomaan selkeästi tietojen käsittelystä.

1. Kuka tietoja käsittelee?

Parvus Vulpes Oy / Olli Kousa (Toimitusjohtaja)
Viertokatu 2, 53850 Lappeenranta
0405667054
[email protected]

Mikäli tulee mitään kysyttävää tietosuojasta, voit olla suoraan yhteydessä Olliin.

2. Mitä tietoja?

Keiden tietoja:

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat
 • Sivuston käyttäjät

Kerättävät tiedot

Keräämme sivustolla tietoa yhteydenottolomakkeilla ja ainoastaan niitä tietoja joita itse meille toimitat, esimerkiksi nimi, puhelinnumero tai sähköposti.

Lisäksi sivustolla on käytössä Google Analytics, joka kerää tietoa sivuston käytöstä, mutta ei kerää tai tallenna mitään henkilökohtaista tietoa.

Tietojen keräämisen tarkoitus

Käytämme yhteydenottolomakkeiden kautta kerättyä tietoa ainoastaan tarjouspyyntöihin ja yhteydenottoihin vastaamiseen.

3. Ketkä tietoa käsittelee?

Luovutettuja tietoja käsittelee vain Parvuksen henkilökunta, joka on sitoutunut pitämään tiedot salassa.

4. Kuinka kauan käsittelemme tietoja?

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

Yhteydenottolomakkeen tiedot säilytetään säilytetään maksimissaan kahden vuoden ajan.

5. Tietojen kohteen oikeudet

Tietojen kohteella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna [email protected] Henkilö tulee tunnistaa virallisesta henkilötodistuksesta kasvokkain tietojen noudon yhteydessä.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

6. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset.

Privacy Shield

Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

7. Suojausperiaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

 • Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
 • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
 • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
 • Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty.
 • Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
 • Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

8. Evästeet

Tälläkin sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Käytössä on sivuston toimintaan Google Analytics, jolla seurataan sivuston käyttöä. Yksittäistä käyttäjää ei tunnisteta ja

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän selaimeen. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä.

Välttämättömät evästeet liittyvät sivuston perustoiminnallisuuksiin, eikä sivusto välttämättä toimi oikein ilman niitä. Esimerkiksi verkkokaupassa ostoskori tai asiakaspalvelun chat ei välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä. Kaikki evästeet voi poistaa käytöstä selaimen kautta ja esimerkiksi erilaiset sovellusten mainoksenesto-lisäosat estävät myös tiettyjä evästeitä. Yleistietoa evästeistä tarjoaa esimerkiksi https://www.youronlinechoices.com/fi/.

Käytämme Google Analyticsiä anonyymien sivuston käyttötietojen keräämiseen. Eväste mahdollistaa käyttäjän liikkeiden seurannan eri käyttökertojen välillä, mutta ei yksittäisen käyttäjän tunnistamista.

Käytämme Google Analytics -palvelua verkkopalvelujemme käytön analysointiin ja seurantaan. Käyttötietoa kerätään evästeiden avulla, mutta tietoja ei käsitellä tai tallenneta siten, että yksittäisen käyttäjän käyttöä voitaisiin seurata.

Tietojen avulla pyrimme saamaan käsityksen siitä, mitä sivuston käyttäjät haluavat ja miten voimme parhaiten antaa käyttäjille heidän tarvitsemiaan tietoja. Google Analyticsiin kerättyjä tietoja säilytetään 50 kuukauden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti.

Palvelujen käytöstä kerätään mm. seuraavia tilastollisia tietoja:

 • kokonaiskävijämäärät
 • onko kävijä uusi vai tuleeko sivuille ensimmäistä kertaa
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut
 • käytetyimmät hakusanat
 • suosituimmat sivut
 • käytetyimmät selainversiot
 • käytetyimmät laitteet